კომპანიის სახელი შპს "გალერა თრეველი"
იურიდიული მისამართი ერევანი, ლენინგრადიანის ქ. 40ა ბ.16
სამსახურის მისამართი მისამართი: ქ.ერევანი, გარეგინ ნჟდეს 37
გგსნ 00863947
ბანკი სს "პროკრედიტ ბანკი"
ანგარიშსწორება 2530000920510010
დირექტორი გარი ასლანიანი
ტელეფონი 010/095/096  588 333