Ընկերության անվանում  «Գալերա Թրավլ»  ՍՊԸ
Իրավ. հասցե՝ Երևան, Լենինգրադյան 40ա, բն` 16
Գործ. հասցե՝  Երևան, Գարեգին նժդեհի 37
ՀՎՀՀ`  00863947
Բանկ՝  «ՊՐՈԿՐԵԴԻՏ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
Հ/Հ՝  2530000920510010
Տնօրեն՝  Գարրի Ասլանյան
Հեռախոս՝  010/095/096  588 333