გაზელი

ფორდ ტრანზიტი

ზილ 130

გაზ 53

მინიმალური 1 - 6 კმ 2400 დრამი 5000 დრამი
6 - 30 კმ

2400 დრამი + 6 კმ-ის შემდგომ, თითოეულ გავლილ კმ-ს ემატება 300 დრამი

5000 დრამი + 6 კმ-ის შემდგომ, თითოეულ გავლილ კმ-ს ემატება 500 დრამი

41 კმ  და მეტი

200 დრამი - კმ.

400 დრამი  - კმ.

30 წთ-მდე ლოდინი უფასო უფასო
1 სთ ლოდინი, 30 წთ-ის შემდეგ, 1200  დრამი 1500  დრამი
გასვლა უფასოა